*TĐ 106- Số Phần (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Số Phần

 

Trăng đêm còn rọi sáng

Ngày còn tỏ nắng gay

Đời còn dài, còn dài

Thênh thang ta cứ bước

 

Sông vẫn còn sóng nước

Núi vẫn ngút ngàn cao

Có chi là sầu đau

Có gì mà buông lơi

 

Hãy ngước mặt nhìn trời

Trăm năm là thế đó

Lúc thì buồn vàng võ

Lúc thì cười hớn hở

 

Đời lên voi, xuống chó

Vinh, nhục là lẽ thường

Tình nay ghét, mai thương

Hơi đâu mà để bụng

 

Trăng đêm còn rơi rụng

Ngày tránh sao u ám

Sông lắm khi cũng cạn

Núi lắm lúc cũng mòn

 

Người hỡi sao vẹn toàn

Như quả cầu cân khí

Thì em ơi chớ nghĩ

Chẳng qua là số phần.

 

Thủy Điền

20-05-2021

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền