*TĐ 107- Vô Vọng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Vô Vọng

 

Anh bảo rằng anh sẽ trở về

Vui mừng em đợi bến phu thê

Thế mà đã mấy mùa trăng vỡ

Lời hẹn người đi chẳng trọn thề

 

Anh hứa khi nào vang tiếng Ve

Phượng hồng đỏ thắm khắp quê ta

Là anh quây lại về chốn cũ

Tay nắm,dìu nhau đi dưới hoa

 

Nhưng rồi xuân đến, hạ đi qua

Thu sang, đông lại. Hỡi người ta

Đã bao lần hứa, chờ vô vọng

Chiều về một bóng đứng nhìn xa

 

Thủy Điền

20-05-2021

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền