*THUTÍM 19- Hương Say (Thơ) TG Thu Tím (VN)

 

Tác Giả Thu Tím

 

 

HƯƠNG SAY

 

ƯỚC một ngày hai ta tay nắm

MƠ tơ hồng trầu thắm cau xanh

NGÀY mà em bước cạnh anh

THÁNG lành duyên nợ kết thành một đôi

 

TƯƠNG lai lật mở sang trang mới

PHÙNG song loan vời vợi bên nhau

ANH ghé tai nói thầm vào

DÌU em cùng nhé ngọt ngào hương say

 

EM cô dâu má hường xinh xắn

BƯỚC cạnh chồng giỏi dắn lại hiền

VỀ ca khúc hát tơ duyên

CHUNG vui tất cả luyên thuyên nói cười

 

MỘT gia đình rộn vui hạnh phúc

ĐƯỜNG ta đi ngập cúc hồng nhung

ƯỚC MƠ NGÀY THÁNG TƯƠNG PHÙNG

ANH DÌU EM BƯỚC VỀ CHUNG MỘT ĐƯỜNG

 

Tím Thu 23/05/2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền