*GH 4- Xưa Một Thuở (Thơ) NT Giáng Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Giáng Hoa

 

 

XƯA MỘT THUỞ

 

Ngày xưa một thuở dưới sân trường

Phượng vĩ khoe đầy sắc đỏ vương

Mảnh giấy thư tình tôi giữ đọc

Từng câu chữ mộng ý am tường

Vì e thẹn, vẫn còn chưa tỏ

Ngại bởi yêu, dù đã mến thương

Giữa độ hương nồng đang chớm nở

Đành ly biệt tiễn kẻ lên đường

 

22.05.2021

Thơ: Giang Hoa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền