*TĐ 111- Mộng Ước Bay Xa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Mộng Ước Bay Xa

 

Lá trầu xanh long lanh đáy giếng

Buồng cau dầy in bóng trên sân

Công mẹ tôi ngày tháng vun trồng

Chờ con lớn liệu bề gia thất

 

Giờ trưởng thành mẹ già đã khuất

Lá trầu xanh vàng nhạt chơ vơ

Buồng cau dầy héo vỏ, ruột khô

Người cũng thế già thêm tí nữa

 

Thời gian chẳng một lần dám hứa

Chuyện ngày nay khác hẳn ngày mai

Mơ ước chi rồi phải thở dài

Đời là thế, tương lai ai biết.

 

Thủy Điền

27-05-2021

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền