*TTN 40- Duyên Con Gái (Thơ) NT Tống Thu Ngân (USA)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

 

DUYÊN CON GÁI

 

 

Duyên con gái

Cái duyên thầm

Cái duyên ngầm

Thương trăm năm

 

Duyên con gái

Mắt nhấp nháy

Mắt ngó lơ

Mối tình vờ

 

Duyên con gái

Yêu con trai

Yêu cả hai

Mẹ chồng đó

 

Duyên con gái

Nhìn thần thái

Biết nông sâu

Tình nặng nợ

 

Duyên con gái

Liếc dọc ngang

Nhìn hai hàng

Nên lo lắng

 

Duyên con gái

Nhìn có duyên

Tâm là Tiên

Lòng là Phật

 

Duyên con gái

Nhìn thấy ngay

Đời còn dài

Rồi sẽ rõ

 

Duyên con gái

Thẳng một đường

Không thả thính

Không lẳng lơ

 

Duyên con gái

Đã kết tơ

Đẹp như thơ

Xinh như mộng

 

Duyên con gái

Trời cao rộng

Chỉ một đường

Không ngang dọc

 

Duyên con gái

Thấy mà thương

Má còn vương

Tình nồng thắm...

 

Tống Thu Ngân

May 28, 2021

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền