*TUS 10- Hương Xưa Giữ Mãi Kiếp Nầy (Thơ) NT Thái Uyên Sa (VN)

 

Nhà Thơ Thái Uyên Sa

 

 

HƯƠNG XƯA GIỮ MÃI KIẾP NÀY HIỂN LINH .

 

Bỗng dưng đổ vấy cho nhau

Trăng ôm rằm khóc mà đau phận người

Nhìn nhau cắn vỡ môi cười

Tay gom nắng đốt cho tươi nỗi sầu

Sá gì hạt bụi mùa ngâu

Tha hương chìm nổi nhớ câu kinh buồn

Từ em giọt nước xa nguồn

Bao truân chuyên đủ để buông cõi người

Từ em mắt lệ môi cười

Nắng thôi cháy bỏng trăng lười lả lơi

Mắt óng ánh lòng chơi vơi

Tim chan chứa cả một trời bao dung

Quay lưng là đã nghìn trùng

Buông tay khuất đến tận cùng trần gian

Mây là mây của đại ngàn

Anh là anh của vô vàn dấu xưa

Chiều nay phố ngủ trong mưa

Khắp trời đất cũng buồn vừa đầy tay

Mưa thu giọt tỉnh giọt say

Hương xưa giữ mãi kiếp này hiển linh...

 

Thái Uyên Sa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền