*NTĐ 11- Đời Mạt Pháp (Thơ) NT Ngọc Trong Đá (VN)

 

Nhà Thơ Ngọc Trong Đá

 

 

 

 

Đời Mạt Pháp

 

Đêm chưa hết...giật mình tỉnh giấc.

Xót đau đời lạc mất nhân tâm.

Vàng thau lẫn lộn khó phân.

Bởi thời mạt pháp thiện chân đâu còn.

..

Mai nhắm mắt...tiền non bạc biển.

Cơm chong đầu...ba miếng nhạt hương.

Cổ quan gói mảnh đoạn trường.

Đỉnh chung(*1) như bụi vô thường gió bay.

..

Luật nhân sinh có vay phải trả.

Sống tâm từ vô ngã vô ưu.(*2)

Nhọc chi tính kế toan mưu.

Lợi danh như bóng phù hư cuối chiều.

..

Đời nhiều kẻ lắm chiêu lường gạt.

Đạo trá hình...chùa dát máu xương.

Thở nhờ hơi thở thập phương.

Thần y nổi tiếng bất lương vang truyền.

..

Giữa vòng xoáy tình, tiền luẩn quẩn.

Cuốn nghĩa nhân chìm tận đáy mê.

Sân chơi diễn bấy tuồng hề.

Niềm tin vứt bỏ bên lề hư danh.(*3)

.

Tiền lên ngôi...chân thành khan hiếm.

Người dối người mưu hiểm kế sâu.

Quan tham cậy thế quyền cao.

Ăn xương uống máu đồng bào chẳng tanh.

..

Mùa covid hoành hành đau khổ.

Dân thương dân cứu trợ miếng cơm.

Dẫu đời bể vực dâu cồn.

Vẫn còn những đoá hoa thơm ngát tình.

..

Đường trần thế khi vinh lúc nhục.

Nước thời gian khúc đục khúc trong.

Đời như chiếc lá trên sông.

Trôi vô lượng kiếp bên dòng tử sinh.

..

Sống thời mạt pháp u minh.

Thắp đèn tâm rọi bóng mình giữa khuya.

.

Thơ Ngọc Trong Đá.

11.6.2021.

 

(*1): sự giàu sang phú quý.

(*2): vô: không.

Ngã: bản ngã.(cái tôi)

Ưu : ưu phiền .

Người không đặt nặng cái tôi thì không ưu phiền .

(*3): một số danh nghệ sĩ.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền