*TTT 22- Cung Đàn Lỡ ! (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

CUNG ĐÀN LỠ ..!

 

Anh tặng em chi... Khúc trương chi.

Để mưa làm ướt lối em đi.

Cành hoa cúc bạch rơi rã cánh.

Bởi gió vu vơ có sá gì.

 

Anh tặng em chi... Bóng trăng tan.

Màn đêm tan tác cả ánh vàng.

Gió loang nhàn nhạt màu hoa đỏ.

Cỏ úa hoang tàn dưới mưa chang.

 

Mang tặng em chi... Bông tuyết rơi

Chơi vơi lạc lõng giữa cuộc đời.

Ngày phơi trên nắng đêm gió hú.

Liệu đủ vui buồn dưới sao rơi.

 

Em đợi anh về... Gieo tiếng tơ.

Mang dấu trong tim những dại khờ.

Nào đâu dây đứt cung đàn lỡ....

..... Lỡ giấc thiên thu... Mấy ai chờ..!

 

Trang thienthu.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền