*TĐ 125- Chợt Đến, Rồi Chợt Đi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Chợt Đến, Rồi Chợt Đi

 

Đã mấy chốc hạ qua- thu lại đến

Nụ cười tươi chưa vẹn bỗng u buồn

Lại một lần thêm một tuổi lớn khôn

Đầu sương bạc, chất chồng bao nỗi nhớ

 

Thời gian đi chẳng hẹn ngày quây trở 

Tình cách xa mấy thuở hội ..., tương phùng

Mây trôi nhanh để lại một khoảng không

Còn chăng chỉ là những luồng gió thoảng

 

Ngày anh đến tim em dường như bỗng

Nửa vui vui, nửa loáng thoáng âu lo

Hai tay ôm mà lòng mãi dặn dò

Nhưng mãnh lực đã làm mờ tất cả

 

Trong say mê ai nghĩ tình dối trá

Cứ dậy tin cho thỏa mộng yêu đương

Nhưng ngờ đâu chỉ là bóng vô thường

Vừa chợt ̣đến, chợt đi trong khoảnh khắc

 

Chẳng thua kém bốn mùa theo nguyên tắc

Mang vui, buồn gieo rắc kiếp trăm năm.

 

Thủy Điền

22-06-2021

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền