*LNL 14- Bằng Lòng (Thơ) NT Lưu Ngọc Lâm (VN)

 

Nhà Thơ Lưu Ngọc Lâm

 

 

BẰNG LÒNG

 

Mai làm

cát bụi hồng trần

Giầu nghèo

cũng chỉ phù vân trong đời

Sao không

vui vẻ dong chơi

Bằng lòng

để thấy thảnh thơi với mình

Cần gì

danh lợi, hư vinh

Trọng nhau

chỉ một chữ tình mà thôi

Cố tri

chén rượu san đôi

Miếng ngon

chia nửa làm mồi đưa cay.

Vốt ka

góc chén đã say

Buồn vui

ôn lại những ngày xa quê

Mặc đời

lắm chuyện khen chê.

Vô thường

ai biết lối về bao xa.

Cuối đời

ta sống cho ta.

Túy tiên

dựa mảnh

trăng ngà

ngủ say.

 

10/6/2021.

Lưu Ngọc Lâm

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền