*THNG 8- Sống Chậm (Thơ) TG Thảo Nguyên (VN)

 

Tác Giả Thảo Nguyên

 

 

SỐNG CHẬM

 

Hiền chân sống khỏe mặc duyên trời

Lạc cõi vô thường mải gót chơi

Tĩnh tại làm cho hồn bớt khổ

Bình yên giữ để dạ thêm ngời

 

Ly trà hũ rượu nồng môi uống

Bản nhạc cung đàn đẫm ý khơi

Những vật ngoài thân nào sánh nổi

Vần thơ rút ruột gửi dâng đời.

 

Thảo Nguyên

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền