*THUK 6- Lỗi Nhịp (Thơ) NT Thu Kim (VN)

 

Nhà Thơ Thu Kim

 

 

LỖI NHỊP

 

Hạ hãy còn

nằm vạ ...

Sau cuống lá an yên

Ve vẫn ngân tiếng ca

Giục lòng ... bao xao xuyến ...

 

Nắng hồn nhiên

thánh thiện ...

Hong mình phơi sớm mai

Cùng hương hoa hòa quyện

Rong ruổi ... tháng ngày dài ...

 

Từng ngày hạ

dần phai ...

Sắc hoa màu phượng đỏ

Gió lùa lá bay bay

Từng mùa ... ngang qua phố ...

 

Đem thơ ươm

lá cỏ ...

Ướp buồn theo tiếng mưa

Hạ đi qua miền nhớ

Hạt rơi ... rơi ... gió lùa ...

 

Nàng thu về

gõ cửa ...

Với ánh nhìn da diết

Lại một mùa qua nữa

Bùi ngùi ... trong giã biệt ...

 

Còn bao điều

luyến tiếc ...

Hạ chia tay tạ từ

Mùa nào không tha thiết

Tí tách ... tiếng mưa thu ...

 

HÈ CÒN LƯU LUYẾN CHƯA ĐI

MƯA THU VỘI VÃ ƯỚT MI HẠ BUỒN

 

Thu Kim lưu bút ... 4/7/2021

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền