*NHL 30- Mưa Giăng Ướt Cánh Tình Sầu (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

MƯA GIĂNG ƯỚT CÁNH TÌNH SẦU

 

MƯA lối nhỏ một mình ta bước

GIĂNG phiến gầy vết xước tim đau

ƯỚT mùa thay lá phai màu

CÁNH hoa tim vỡ xa nhau lặng chiều

 

TÌNH gian dối tim yêu nức nở

SẦU biệt ly đời lỡ quạnh hiu

RƠI miền Hạ trắng bao điều

ĐẦY đong nỗi nhớ liêu xiêu ngõ về

 

KÝ phù niệm tái tê giông gió

ỨC vạn tình còn đó hay quên

ĐÊM thâu cất bước gập ghềnh

SÂU trong huyễn hoặc xoá tên một người

 

LỆ tuôn đẫm góc trời gợn sóng

BUỒN ngẩn ngơ hoài vọng bên cầu

MƯA GIĂNG ƯỚT CÁNH TÌNH SẦU

RƠI ĐẦY KÝ ỨC ĐÊM SÂU LỆ BUỒN

 

Stuttgart, 03.07.2021

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền