*TTT 25- Cánh Nhớ Nghiêng Chao (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

CÁNH NHỚ NGHIÊNG CHAO

 

Chiều nay nhìn mây trôi nhớ.

Hoàng hôn ở tận cuối trời.

Hình như có người vừa để.

Vô tình một Cánh Nhớ rơi.

 

Chiều nay trời mây vần vũ.

Lạc nhau đã đủ mấy mùa.

Nhớ thương mềm như nhung lụa.

Ái tình theo gió se sua.

 

Màn đêm lùa ngang khung cửa.

Thì ra một nửa thật xa

Hắt hiu nằm trên cuốn lá.

Thu về uống cả phôi pha.

 

Màn đêm về trong vội vã.

Đèn khuya ngã bóng mấy lần.

Sương tan bấy lần ngân ngấn.

Giọt buồn nẫu chín lâng lâng

 

Chiều nay ai vừa thăm hỏi.

Mây trôi rẽ lối phương nào.

Thật hư giữa đời hư ảo.

Sao chiều Cánh Nhớ nghiêng chao..!

 

Trang thienthu.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền