*DM 8- Mưa Rơi (Thơ) NT Du Miên (VN)

 

Nhà Thơ Du Miên

 

 

MƯA RƠI

 

Mưa rơi ướt cánh chuồn chuồn

Ướt con ngõ nhỏ, ướt bờ giậu thưa

Mưa cho nắng ấm ngủ trưa

Đong đưa cơn gió ru hàng cây xanh

Dưới mưa em đứng chờ anh

Chui qua bờ giậu, loanh quanh trốn tìm

Tìm anh sau bụi mồng tơi

Mưa rơi, rơi mãi... một thời ấu thơ

 

* Du Miên

14. 7. 2021

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền