*TNK 8- Chân Quê (Thơ) NT Trương Ngọc Khoan (VN))

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

 

CHÂN QUÊ

 

Những khói lam chiều quyện gió mây

Người mong tổ ấm vẹn sum vầy

Màn đêm vắng lặng sương mờ ảo

Hạt nắng nhu mì lúa ngất ngây

 

Vất vả tình đời luôn túng thiếu

Hiền năng lối sống sẽ đông đầy

Yên lành vững bước tương lai đợi

Vượt khó công thành nghiệp dựng xây

 

(Trương Ngọc khoan, 19/7/2021)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền