*PLN 21- Cũng Chỉ Vậy Thôi (Thơ) NT Phượng Liên Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Phượng Liên Nguyễn

 

 

CŨNG CHỈ VẬY THÔI

 

Từ trong cái nắng oi nồng

Lại trong mùa dịch nên không xuống đường

Mỏng chiều chút Hạ thầm vương

Chờ heo may đến thêm hường ước mơ

 

Cũng trong khúc hát tình thơ

Câu ca ngày ấy bây giờ tìm đâu

Một lần là mãi trong nhau

Một thềm Sen cũng nhuộm mầu truân chuyên

 

Canh ba thao thức mộng huyền

La đà cành trúc thuyền quyên mơ màng

Chợt nghe câu hát vương mang

Lối Thu mây cuộn lá vàng nhẹ bay

 

Lần tay đong đếm từng ngày

Mong xua tan dịch hẹn xây duyên nồng

Cầu vồng Ô Thước còn không

Tiếng Thu nhè nhẹ chiều mông mênh chiều....

 

ThangLongThiNu .01.08.2021 .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền