*BNA 27- Chiều Mưa (Thơ) NT Bùi Ngọc Ẩn (VN)

 

Nhà Thơ Bùi Ngọc Ẩn

 

 

CHIỀU MƯA

 

Trời chiều lất phất đỗ cơn mưa

Ngọn gió lay nghiêng quẩy bóng dừa

Quặt quẻo dung dăng nhoè giọt nước

Bay vờn rụng vở toả lưa thưa

Nơi lòng bỗng nhớ biết sao vừa

Khắc khoải âu sầu ước vọng xưa

Cứ mãi phương nao đành cách biệt

Hoài ru mộng điệp chút hương thừa.

 

Ngọc Ẩn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền