*ĐP 11- Chiều Thu (Thơ) NT Đông Phương (VN)

 

Nhà Thơ Đông Phương

 

 

CHIỀU THU

 

Thu về

Nhìn lá vàng rơi

Bầu trời dịu mát

Gió lơi lả nhiều

 

Tà dương

Bóng ngã liêu xiêu

Ráng vàng ửng đỏ

Giữa chiều hoàng hôn

 

Thu về

Nắng hạ héo hon

Lưa thưa từng sợi

Vẫn còn vấn vương

 

Họa mi

Nở trắng ven đường

Mưa ngâu rải rác

Chiều vương nổi buồn

 

15/8/2021

== Đông Phương ==

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền