*TĐ 137- Bóng Nàng Xa Xăm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Bóng Nàng Xa Xăm

 

Rượu tình chưa uống đã say

Sao người lại nỡ ra tay xin đừng

Mùa thu lá đổ trên rừng

Chưa lần được ngắm, bỗng dưng đông hàn

Bao lần lời hẹn về ngàn

Chiều đi trên ráng lang thang ngắm đồi

Ta cùng song bước chung đôi

Nhìn mây, nhìn gió, nhìn trời bao la

Bấy nhiêu mộng ước ngọc ngà

Nay thành mộng ảo dần xa theo dòng

Rượu tình thôi hết men nồng

Mùa thu lá đổ thay đông tuyết ngà

Chiều đi giữa bãi tha ma

Cô đơn một bóng, ai ca mà đàn

Mộng vàng giờ đã dần tan

Còn chăng ký ức, bóng nàng xa xăm.

 

Thủy Điền

15-08-2021

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền