*NHL 33- Thu Xưa (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

THU XƯA

 

Rũ mình

trong cõi Thu xưa

Chiều nghiêng bóng ngã

cõi thừa đánh rơi

Đường mưa

giông gió tơi bời

Khúc ca ly biệt

chơi vơi giữa dòng

 

Người đi

Phố cũ rêu rong

Chén tình dốc cạn

thôi… lòng đa đoan

Thương bờ

vai lạnh héo hon

Còn đâu thuở ấy

môi son đợi chờ…

 

Stuttgart, 17.08.2021

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền