*NHL 34- Nợ Một Lời Yêu (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

NỢ MỘT LỜI YÊU

 

Ta phơi ánh trăng sầu

Bên lầu thơ gác ngọc

Guốc mộc khua ngõ vắng

Đêm trắng tiếng còn vang

 

Bên đàng dạ hương nở

Ai chờ ánh trăng tan

Võ vàng lời hẹn ước

Vết xước vẫn đầy đau

 

Mai sau còn ai nhớ

Vẫn nợ một lời yêu

Áo chiều bay trong gió

Người có đếm buồn rơi?

 

Dòng đời luôn thay đổi

Cứu rỗi một linh hồn

Xin chôn vào đáy mộ

Ôi! Cố nhân đâu rồi!?

 

Stuttgart, 21.08.2021

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền