*NS 11- Khẽ Mơ Thoáng Cảnh Trầm Mê Cuộc Đời (Thơ) NT Nguyễn Sơn (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Sơn

 

 

KHẼ MƠ THOÁT CẢNH TRẦM MÊ CUỘC NGƯỜI

 

Mùa xuân cũ bỏ tôi đi

Để cho hạ thoáng lầm lì sắc hoa

Thu về khóc cõi ta bà

Đêm đông nhớ mãi lời ca hôm nào

Nửa đời gồng cõng khát khao

Vòng quay khép kín lệ trào ủ đau

Nửa đời xếp lại nhỉ nhàu

Đôi chân khập khễnh gánh sầu thế gian

Ôm hoài niệm sắc úa tràn

Nắng mưa hoán đổi hợp tan theo vòng

Trải từng hiện tại long đong

Khẽ phơi quá khứ say nồng đã phai

Một đêm thay đổi tương lai

Giấc non bày biện vết chai sạm đời

Ánh dương rọi vết tả tơi

Nghĩ suy rách nát quyện hơi thở còn

Tay xâu từng chuỗi mỏi mòn

Âm thầm cào đất muốn chôn bên lề

Thêm ngày thêm chút chán chê

Khẽ mơ thoát cảnh trầm mê cuộc người.

 

15/8/2021

Sơn Nguyễn.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền