*NL 18- Chong Đèn Đọc Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

CHONG ĐÈN

ĐỌC VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH

.

Đêm quánh đặc tiếng thời gian tích tắc

Chong đèn khuya đọc lại truyện tử sinh

"Còn chi ai quí ai hèn?

Còn chi mà nói ai hiền ai ngu

Một phen thay đổi sơn hà

Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu?" *

.

Chong đèn đọc truyện Nguyễn Du

Câu thơ trêu khổ thiên thu lệ người!

Lệ xưa tháng bảy sụt sùi

Người nay mùa đến có vui được nào?

.

Hỡi nhân thế! Biết làm sao?

Để quên được thuở ba đào nhiễu nhương

Để quên oan nghiệt đoạn trường

Sinh ly tử biệt... tai ương cõi đời!

.

Tiền nhân thảm thiết khóc người

Ta nay đêm muộn mượn lời thơ xưa

Chiêu hồn tháng bảy mưa đưa

Gởi theo tiếng gió lạnh thừa đêm nay!

.

Khêu đèn cho nỗi sầu dài

Đọc trang thơ cổ khóc ai mùa về!

"Chúng sinh thập loại" buồn thê!

Đêm trôi tích tắc tái tê tiếng lòng!

.

Lưng tròng số kiếp trầm luân

Khép trang thơ cổ... Nến hồng lụn tim!

Khóc đời cũng khóc nỗi riêng

Sắc Không gõ tụng lời kinh vô thường!

.............

[*] Lời thơ "Văn tế thập loại chúng sinh" - Nguyễn Du

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền