*PVN 23- Trả Hết Tình Đời (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

TRẢ HẾT TÌNH ĐỜI

 

Một mai đây trở về cát bụi

Ta trả cho đời

Trả hết buồn vui

Rũ sạch tay một kiếp làm người !

 

Ai cười ai vui

Mặc cho thế sự

Dưới đất ta nằm

Khép lại chuyên trần gian ..!

 

Bao ước vọng .!

Mộng công danh sự nghiệp !

Xuôi tay rồi tay trắng vẫn hoàn không

Cõi tối tăm yên ngủ giấc phiêu bồng ...

 

Mội mai đây từ giã trần hồng

Ta trả cho người hơn nhau thua thiệt

Vật chất kim tiền còn tha thiết gì đâu

Dưới mộ sâu thân ta dần tàn lụi .

 

Một mai đây trở về cá bụi

Ta trả cho người

Tình đời bạc trắng như vôi !

Trả cho người thế trần bao gian dối ..!

 

Chốn trần gian

Đường đi muôn vạn lối

Rời cõi trần rồi

Ta một lối đi chung

 

Thì thôi người ơi dù nghèo khổ khốn cùng

Hay sang giàu chỉ là kiếp phù dung

Chỉ sống một lần làm sao mong sống mãi

Mà kiếp người thì chỉ có trăm năm .

 

Hận oán mà chi... thao thức khi nằm

Ganh ghét mà chi... đời người như con tằm

Mang ơn từ đất .. trả thân về đất

Rút ruột trả đời... rồi hóa cát bụi ngàn năm ..!

 

Sài gòn 27/8/2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền