*TTT 33- Có Thể ..... Nào Không Anh ? ( Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

CÓ THỂ NÀO

------------------ KHÔNG ANH ?

 

Có thể nào ở cuối buổi chiều nay

Anh đợi em dẫu cho ngày không nắng.

Kệ ngoài kia con phố buồn yên lặng.

Mưa cuối ngày văng vẳng tiếng xàng xê.

 

Điệu nhạc buồn dìu qua cõi đam mê.

Hãy chậm bước chờ em về với nhé.

Gối đã mỏi lê bước chân lặng lẽ.

Xa muôn trùng lối rẽ lại càng xa.

 

Có thể là con đường vắng lại xa.

Lá tàn úa nắng thêm già ủ rũ.

Đợi em với dẫu mây trôi vần vũ.

Chiều hanh hao không nhuộm đủ sắc vàng.

 

Có thể nào khi chiều biếc vừa sang.

Gom cho em chút nồng nàn cuối phố.

Sưởi giúp em cơn bão lòng nghiêng đổ.

Bởi tháng năm vết ố đậm nâu rồi..!

 

Có thể nào... thể nào... Không anh ơi..!!

 

Trang thienthu.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền