*LNL 15- Bến Sông (Thơ) NT Lưu Ngọc Lâm (VN)

 

Nhà Thơ Lưu Ngọc Lâm

 

 

 

BẾN SÔNG.

 

Sông ơi

chiều đã muộn rồi.

Bồn chồn

con sóng đứng ngồi không yên.

Tà huy

mê mải du miên

Chênh vênh

sợi nắng bên hiên nhuốm sầu

 

Bờ đê

mưa nắng dãi dầu

Thương người

vạt áo bợt mầu thời gian

Dấu xưa

cổ độ hoang tàn

Trăm năm

dâu bể ngút ngàn nguyên sơ.....

 

Bãi sông

lau lách trổ cờ

Tầu ai

lãng đãng mịt mờ trôi xa...

Hạ huyền

nửa mảnh trăng ngà

Triều dâng

ngập bến giang hà người ơi

 

Gọi đò

đò chẳng trả lời...

Sóng xô

năm tháng

bạc đời

tha nhân.

 

10/8/2021.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền