*NHL 35- Bâng Khuâng Thu Hát (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

BÂNG KHUÂNG THU HÁT

 

Ướt nghìn sợi nhớ sợi thương

Đợi ai nắng rũ bên đường lặng trôi

Chiều buông lạc mất nhau rồi

Bóng người ngày ấy chia đôi kiếp trần

 

Trăng xa vụn vỡ cõi ngần

Chạm vào bến cũ vũ vần gió mưa

Chiếu chăn, gương lược, hương thừa

Hợp tan, tan hợp đêm thưa lạnh gầy

 

Ngõ đời thiếu vắng vòng tay

Trăm năm một thoáng tình này gửi ai!?

Dấu buồn ray rứt dáng phai

Bước qua gian dối ngày mai còn gì?

 

Võ vàng sầu khúc chia ly

Dặm trường ngang trái mưa chi giá lòng

Nổi chìm số phận long đong

Bâng khuâng Thu hát… quên nồng lối xưa.

 

Stuttgart, 31.08.2021

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền