*THUH 3- Hoài Niệm (Thơ) NT Hường Thu (VN)

 

Nhà Thơ Hường Thu

 

 

HOÀI NIỆM

 

Nắng trải vàng tơ đã chếch thềm

Quay về kỷ niệm nhớ nhiều thêm

Bằng lăng tím ngắt chìm mơ mộng

Phượng vĩ đỏ tươi khởi nỗi niềm

Gió đuổi mây tình phơi nắng sớm

Mưa pha lệ ái trộn sương đêm

Người ơi góc bể chân trời ngóng

Nắng trải vàng tơ đã chếch thềm

 

TG: Thu Hường

5/9/21.Vị Thanh.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền