*TQN 19- Thương Nhớ Biển (Thơ) NT Trần Quảng Nam (VN)

 

Nhà Thơ Trần Quảng Nam

 

 

THƯƠNG NHỚ BIỂN

 

Làm cơn gió chở đời đi thơ thẩn

Vút non ngàn đùa giỡn với xanh mây

Trời đang thu nên cây, cỏ úa gầy

Nhẹ thôi gió, xin đừng rung lá đổ!

 

Hãy nhì kia bờ đông lên sóng vỗ

Thương Hải Âu mấy bận khóc thương chiều?

Người xưa đâu..mà biển vắng điều hiu!

Nhớ thuở nọ ta cùng ai chia khốn khó!

 

Thời Xuân trẻ chẳng gờm chi giông gió

Tàu đêm khơi biển giận nổi ba đào

Vẫn an nhiên ngửa mặt ngắm ngàn sao

Và cùng ca bài tình ca thủy thủ

 

Ta bây giờ.. thành Hải âu cánh rũ

Lặng nhìn thôi .. thương nhớ biển vô cùng..

 

Trần Quảng Nam

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền