*THNGLÊ 17- Những Ngày Lạnh Đông (Thơ) Thưởng Nguyệt Lê (USA)

 

Thưởng Nguyệt Lê

 

 

NHỮNG NGÀY LẠNH ĐÔNG.

 

Đông về rồi anh có lạnh không?

Em một mình ngóng trông chờ đợi

Gió ngoài hiên vẫn lùa lá tới

Mưa hồi chiều từng sợi nối nhau

 

Nhớ anh nhiều anh hãy về mau

Sợ tối đến đem sầu ghi dạ

Tiếng dế mèn ngoài kia rỉ rã

Em một mình chăn lẽ gối đơn

 

Hỏi mùa đông nào còn lạnh hơn

Vòng tay trống đêm về giá buốt

Không anh nỗi buồn nghe não nuột

Khoảng vắng nào mà chẳng chông chênh

 

Để đông này em lại chênh vênh

Cho nỗi nhớ cứ thêm dày bện …!

 

Virginia Beach USA Dec 3/2021.

#ThưởngNguyệtLê.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền