*THNLÊ 18- Chiều Bâng Khuâng (Thơ) NT Thưởng Nguyệt Lê (USA)

 

Thưởng Nguyệt Lê

 

 

 

CHIỀU BÂNG KHUÂNG

 

Gió về thổi nhẹ tóc em vương

Nghiêng nắng chiều thu tím nụ hường

Hoang hoải tình ai vương lắng đọng

Mơ màng nhớ lại thuở còn thương

Đêm trường nguyệt vắng, sương mờ ảo

Để sáng mưa rơi ướt cõi thường

Tưởng mãi cùng nhau bền nghĩa kết

Đâu ngờ bến đợi hối quầng dương

 

Virginia Beach Beach USA.Dec20. 2021.

Thưởng Nguyệt Lê.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền