*LVT 7- Về Tìm Lại Tôi (Thơ) NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Về Tìm Lại Tôi

 

***

Tôi về tìm lại tôi ngày cũ,

Quán vắng, tôi ngồi thương nhớ tôi

Tóc chiều như gió bay trong nắng

Có phải mùa xanh tôi chớm phai !

 

Tôi về cúi nhặt niềm quên lãng,

Chiếc lá hoàng hôn chưa kịp vàng.

Viết tiếp bài thơ còn dang dở,

Trang đời chìm nổi cõi trăm năm.

 

Tôi về khánh tận cả niềm tin.

Buốt lạnh lòng nhau nỗi chiếu chăn.

Tôi đắp đời tôi rơm cỏ mục.

Lạc loài ngay giữa cõi nhân gian.

 

Tôi về tìm lại tôi, chợt thấy :

Nấm mộ ai đề tên : TUỔI THƠ

Hình như tôi lạc tôi từ đấy.

Những ước mơ tàn theo giấc mơ.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền