*PVN 8- Hai Mảnh Hồn Đau (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

 

HAI MẢNH HỒN ĐAU

 

Tôi biết rằng em chẳng được vui

Khi bên người ấy it khi cười

Bởi em nào muốn chồng xa xứ

Cũng tại mẹ cha mới thế thôi .

 

Hiếu đạo lòng con nặng gánh vai

Chữ tình gác bỏ để tàn phai

Bên tình, bên hiểu sao cho đặng

Vẹn cả đôi đường mới khổ ai .

 

Tôi hiểu lòng em hiểu quá rồi

Nếu là tôi cũng thế mà thôi

Công ơn phụ mẫu cao hơn núi

Hiếu nặng hơn tình dám trách ai .

 

Em hãy chôn đi tình quá khứ

Để lòng thanh thản hỡi nàng ơi

Duyên ta không trọn là do số

Đừng trách mẹ cha hãy trách Trời .

 

Duyên nợ ba sinh người muốn kết

Ban tình quên mất ban giàu sang

Để nay hai mảnh hồn như chết

Sống giả cười vui dạ nát tan ..!

 

Sài Gòn 24/2 / 2022

Phạm Văn Nhựt

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền