*HT 2- Mộng Chờ (Thơ) NT Huyền Thanh (Canada)

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

 

 

 

MỘNG CHỜ

 

Em ngồi nhặt nhớ giữa thềm mơ

Dõi bóng người yêu buổi đợi chờ

Ngẫm cảnh chia lìa đau mắt lệ

Nghe đàn tiễn biệt buốt hồn thơ

Duyên cầu mãn kiếp đừng phai nhạt

Nghĩa hẹn nghìn năm chẳng xoá mờ

Xót bởi cung tình đan lỗi nhịp

Nên lòng trắc ẩn nghẹn đường tơ.

 

Huyền Thanh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền