*TNK 3- Bắt Nhịp (Thơ) NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

 

BẮT NHỊP

 

Khốn khổ chua cay sớm đẩy lùi

Căm thù mãi bám khó yên vui

Chân thành độ lượng thừa yên ả

Giả dối so đo thiếu ngọt bùi

Cuộc sống gian truân thề cứ vượt

Đường đời trắc trở quyết không lui

Khơi nguồn hạnh phúc luôn mong đợi

Lãng phí thời gian để ngậm ngùi

 

(Trương Ngọckhoan, 12/4/2022)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền