*MTY 1- Viết Cho Mình ..... (Thơ) Mạch Thoại Yến (VN)

 

Tác Giả Mạch Thoại Yến

 

 

VIẾT CHO MÌNH .....

 

Ta tìm gì khi sống thật lương tâm

Giữa cõi tạm luân trầm muôn bể khổ

Hay nhận được trăm ngàn cơn giông tố

Tuổi xuân qua gục đổ bởi lệ lòng

 

Thương cho mình phải chịu cảnh long đong

Vì ôm nặng tình nồng kia nhiều quá

Thời gian sẽ thước đo điều vay trả

Ghi nhớ đời đừng ngã cùng chổ đau

 

Nẻo trần ai đâu có phép nhiệm mầu

Ta hiến tặng trọn câu tình ân ái

Người thì nỡ quay lưng chẳng ngoáy lại

Họ thản nhiên đi mãi mặc kệ mình

 

An ủi lòng phải mạnh mẽ kiên trinh

Sau tất cả bóng hình chôn đáy mộ

Vẫn tươi sáng - vẫn tin rằng duyên số

Rồi mỉm cười tự dỗ lấy chính ta

 

Cõi trần gian sao tránh được đâu mà

Chữ yêu ái làm ra nhiều lối rẽ

Người may mắn - người thì mang ngấn lệ

Ta sợ rồi nhân thế lắm sầu bi

 

Thoại Yến 25-7-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền