*PLN 26- Chạm Đông (Thơ) NT Phượng Liên Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Phượng Liên Nguyễn

 

 

CHẠM ĐÔNG

 

Hà Nội nay đã chạm đông

Phố giăng mây trắng gió lồng gót sen

Thu còn vương víu bên thềm

Vàng vương màu áo nắng len dáng Kiều

 

Lời thương lời nhớ phiêu diêu

Phố xưa người vắng mầu chiều về đâu

Đông sang cho lá thay mầu

Tóc mây buông gió ươm câu tơ lòng

 

Mênh mang trong khắc đầu Đông

Hong câu lục bát giữa dòng nhân gian

Tiếng chim tu hú gọi đàn

Lênh loang bóng nắng mây đan bóng chiều

 

Người cho ta biết lời yêu

Đời cho ta biết bao điều lạ quen

Giấu trong mầu mắt nhung huyền

Gạn Thu.. Đông ghé bên hiên..

....vợi vời...

 

ThangLongThiNu. 12.10.2022

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền