2- PVN- Nếu Không Duyên Nợ (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

NẾU KHÔNG DUYÊN NỢ

 

Thơ : Phạm Nhật ( Hàn Đông Tử )

 

Duyên số tình ta đã cạn

Níu ghì hận oán mà chi

Hết yêu đành phải chia ly

Đường ai nấy bước buồn gì em ơi .

Xem như những lời từng hứa

Ngày nào hai đứa đã quên

Cuộc tình không nợ chẳng bền

Còn yêu chỉ khổ đâu nên vợ chồng .

Thà rằng đừng trông, đừng nhớ

Tiếc gì lưu ở tim nhau

Tơ hồng dù kết chẳng màu

Kiếp sau duyên nợ hẹn nhau cùng chờ .

Em về trọn mơ mộng ước

Với người để được giàu sang

Về đi mà bước sang ngang

Nếu không kẻo lỡ lại tàn tuổi xuân .

Kiếp này nén buồn đừng đợi

Hãy về tình mới trọn vui

Vấn vương chẳng thể chôn vùi

Đã không duyên nợ xin người quên tôi !

 

Sài Gòn 8 /1/2023

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền