1- TMN- Ngày Tết Nhớ O (Thơ) Trần Mai Ngân (VN)

 

Trần Mai Ngân

 

 

NGÀY TẾT NHỚ O

 

Nhớ nghe chưa O đừng cười giữa phố

E vô tình có kẻ lại mong thương

Để về nhà cứ vấn vấn vương vương

Ôi… nụ cười có chiếc răng còn khểnh…

 

Nhớ nghe chưa O chớ nên lơ đễnh

Đôi mắt dài đuôi chém ngã người ta

Chiều ba mươi lắm họ chen qua phà

Rồi nhặt lấy đem về nhà ăn Tết

 

O có biết bao giờ, bao giờ hết

Những yêu thương từ đó đến bây chừ

Trăm lá thư, tin nhắn cứ ngần ngừ…

Rồi giữ lại một mình làm kỷ niệm

 

O đâu hiểu cuộc đời không linh nghiệm

Nên ước mơ cầu khấn mãi không thành

Quên O, quên O đi… vẫn không đành

Ôi! nuối tiếc đoá Tường Vi năm cũ…

 

Mùa Xuân đến trăm nghìn hoa không đủ

Một mùi thơm thương hương tóc của O…

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền