Thơ Hoàng Anh

 

 

Bildergebnis für ảnh đôi mắt buồn 

 

 

THƯƠNG ĐÔI MẮT KHÓC NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM

 

Đêm tàn trăng rụng Ban Mê

Mình ta với phố bốn bề sương bay

Thời gian mòn mỏi qua tay

Đường quen chưa xoá dấu đài trang xưa

 

Cao nguyên gió lạnh đầu mùa

Tình xa ngút mắt ta vừa đủ đau

Nói gì thì cũng mất nhau

 Chia tay là đã qua cầu áo phai

 

Ta đi đếm tuổi ngày dài

Chim  hun hút cánh miệt mài tà huy

Em đi với nửa xuân thì

Sang ngang còn giữ chút gì không em

 

Hay lòng thầm bảo cố quên

Bước chân chánh niệm với miền hư vô

Mưa rơi rơi phía Buôn Hồ

Phải đâu lệ rớt trên bờ mi cong

 

Cạn đi hết chén rượu nồng

Ai chờ đợi nữa bến sông bụi mù

Mai về rừng núi Pleiku

Thương đôi mắt khóc người từ trăm năm !

 

Ngày 11/3/2017

HOÀNG ANH 79

 

 

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền