Thơ Hoàng Yên Linh

 

 

Ähnliches Foto

 

Chờ Nửa Vầng Trăng

                       

Tôi ấp ủ nửa vầng trăng

Ngổn ngang tôi kiếm nửa trăng cuối trời

Bao giờ ghép lại trăng đôi

Bến trăng còn đó hỏi người trăm năm

Thuyền trăng ơi nhớ cố nhân

Vàng trăng bến vắng,nửa trăng tôi chờ.

 

Hoàng Yên Linh

 

 

Thơ Hoàng Yên Linh

 

 

Ähnliches Foto

 

XUÂN ĐAM B'RI

                                       

Chiều nay sương trắng lưng chừng núi

Đã thắm hương xuân đến buôn làng

Em gùi hoa núi ra phố chợ

Để lại bên rừng mây lang thang.

Lại một mùa xuân nơi rẻo cao

Cố nhân biền biệt chốn phương nào

Rót mãi mà không đầy chén nhớ

Gánh tuổi đời bao gánh lao đao.

Đất khách cả đời rách bâu áo

Giang hồ cũng đã thấm men cay

Đọc thơ Nguyễn Bính mờ hơi rượu

Ơi phương Nam hề ! Mộng gối tay.

Em gùi hoa núi qua lối nhỏ

Rộn rã tin xuân  cả đất trời

Cố hương có phải vào xuân mới

Còn lại chút gì năm tháng xưa.

 

                    Hoàng Yên Lynh

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền