Thơ mùa Xuân hay

                                     

                         CÓ PHẢI XUÂN VỀ

 

                                                        Thơ: Nguyễn Hồng Chinh

 

Xuân đã về có phải không anh?

Sao nghe đông lạnh rớt sau thềm

Bữa nay mây khoác màu vũ hội

Đỏ rực nụ đào trên áo em.

***

Xuân đã về rồi, có phải không?

Sao ta xao động nhạc tơ lòng

Ngước nhìn lên đỉnh trời xanh ngắt

Đàn én rập rờn bao ước mong

***

Xuân đã về ư? Về thật ư?

Chao ôi! năn ngói đến bây chừ

Anh đi biền biệt không lần ghé

Trên giàn thiên lý nắng tương tư

***

Xuân về rồi! Xuân đã về rồi!

Chúc mừng, nào cạn chén tri bôi

Chợt nghe bên cốc tràn hương sắc

Một cánh hoa dường sắp sửa rơi..