Mênh Mang Xuân Rằm
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA

Ähnliches Foto


                       MÊNH MANG XUÂN RẰM 

                  Rằm giêng vằng vặc ánh tơ ngần 
                  Lấp loáng đào mai óng sắc xuân 
                  Suối nhạc du dương nâng cánh mộng 
                  Sóng thơ dào dạt dậy thuyền trăng 
                  Tình đời thao thiết ngân se sẽ 
                  Hồn biển bâng khuâng vọng khẽ khàng 
                  Thi tứ trào tuôn dần lắng đọng 
                  Đất trời giao cảm đẫm mênh mang 

                                                        LA THUỴ

Bài  họa

Bildergebnis für ảnh trăng
                  
   RẰM XUÂN 

                  Rằm giêng thưởng nguyệt dạ mang mang 
                  Mộng tối nguyên tiêu chớm khẽ khàng 
                  Thấp thoáng biển xanh vờn nhẹ gió  
                  Bâng khuâng sóng bạc nhuộm vàng trăng    
                  Hồn thơ lai láng nhen tình hạ
                  Điệu nhạc êm đềm gợi ý xuân 
                  Thuyền nhỏ xa khơi con sóng vỗ 
                  Tơ lòng dìu dịu sáng trong ngần 

                                                   NHÃ MY

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền