1- Bóng Lẻ

 

Thủy Điền

 

 

Bóng Lẻ

 

Chiều buồn thân tựa góc trời

Bên tai văng vẳng tiếng người gọi xa

Hỏi trời, hỏi biển bao la ?

Hỏi mây, hỏi gió ? Sao ta cạn cùng

Tình đời chẳng vẹn chữ "Chung"

Muốn yên, cứ mãi đặng đừng không yên

Bão to, sóng lớn triền miên

Chia đôi, cách trở nối liền theo nhau

Như thuyền giữa sóng ba đào

Trăm năm dang dở lệ trào má son

 

Chiều ngồi trộm lắng..... tình buồn

Xót thương mái tóc.... mỏi mòn bao năm

Nhớ người vọng hướng xa xăm

Nhưng còn đâu nữa mà trông với chờ

Đời còn lại bóng hư vô

Giờ còn bóng lẻ thẩn thờ bên sông

 

Thủy Điền

05-12-2018

 

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền