1- Lời Tỏ Tình

 

           

 Lời Tỏ Tình

 

Muốn quen là đã khó rồi

 

Cô em hàng xóm làm tôi chạnh lòng

 

Biết cô có bụng hay không?

 

Tôi đâu dám ngỏ lời trăng gió gì

 

Chớ một đỗi, lắm ba khi

 

Nhìn cô tôi muốn thốt lời mến thương

 

Cũng là một ni vạn nan

 

Tôi thì thương thật, còn nàng phân vân

 

 

Đôi ta tuổi độ tròn trăng

 

Xin anh nan nán đến vầng trăng sau

 

 

Thôi thì… dài, ngắn là bao

 

Tôi chờ cô nhé, trăng sau tỏ tình

 

Hứa thì phải lấy chữ vinh

 

Đừng làm tôi phải thất tình nhá cô.

 

Thủy Điền

30-11-2018

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền