1- Qua Cơn Mê

 

 

Qua Cơn Mê

 

Qua cơn mê mộng ảo

Thao thức suốt canh dài

Lòng bỗng dưng khờ dại

Tay gác trán tình sầu

 

Gối đầu vọng mắt sâu

Nhìn tương lai sáng lộng

Để rồi mang thất vọng

Bên căn gác buồn hiu

 

Sau giấc mộng tiêu điều

Thân...tre gầy xơ xác

Lang thang đời phiêu bạt

Giữa dòng đời lao chao

 

Qua cơn mê mộng ảo

Còn lại những chuỗi... ròng...

Hư không và hư không

Hòa màn đêm u tối.

 

Thủy Điền

16-12-2018

 

 

 

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền