Related image

 

BÀI THƠ: MÙA ĐÔNG VỀ
Thơ: Thu Hương

 

Mùa đông đến ngoài kia trời lạnh giá

Heo may về se sẽ nẻ bàn tay

Cây bàng kia lại một mùa đỏ lá

Hun hút buồn trong giá lạnh hao gầy!

 

Trời thật buồn! Ôi giá lạnh tràn mây

Tình yêu ơi! Hãy vượt qua dông tố

Thu qua rồi bồi hồi bao nỗi nhớ

Chút hanh hao man mác chờ ngày mai!

 

Chênh chao hơn lạnh giá cõi ta bà

Cùng giá rét gầm gào và buốt giá

Đành vậy thôi cây mọc chồi trên đá

Một nỗi niềm vơi giá lạnh ngàn xa!

 

Tình yêu hỡi, vượt qua rồi lạnh giá

Càng yêu hơn, càng nắm chặt bàn tay

Ôi yêu quá, bàng kia màu đỏ lá

 

Đi bên nhau, với nhựa sống tràn đầy!

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền