*TNT 4- Sợi Nhớ (Thơ) Trần Như Tùng (Phú Thọ- VN)

 

Tác Giả Trần Như Tùng

 

 

SỢI NHỚ TÔI THẢ

 

Tặng Người sợi nhớ ấy là tôi

Chẳng lạ chẳng quen quý nhất rồi.

Đều cảnh thơ còm chờ phế đó

Cùng thời đực cỗi muốn về thôi.

Hãy ghi vào đấy câu thềm cửa

Rồi gửi sang đây chốn xó đồi .

Vui vẻ bên nhau ta xướng họa

Tặng Người sợi nhớ ấy là tôi

 

Trần Như Tùng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền