*TNT 4- Sợi Nhớ (Thơ) Trần Như Tùng (Phú Thọ- VN)

 

Tác Giả Trần Như Tùng

 

 

SỢI NHỚ TÔI THẢ

 

Tặng Người sợi nhớ ấy là tôi

Chẳng lạ chẳng quen quý nhất rồi.

Đều cảnh thơ còm chờ phế đó

Cùng thời đực cỗi muốn về thôi.

Hãy ghi vào đấy câu thềm cửa

Rồi gửi sang đây chốn xó đồi .

Vui vẻ bên nhau ta xướng họa

Tặng Người sợi nhớ ấy là tôi

 

Trần Như Tùng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0